Vi Kan Media Sverige AB (f.d. Turistcenter i Valdemarsvik AB) har fram t.o.m. 2020-03-31 drivit ett projekt som går ut på att skapa en ny tjänst för företag och föreningar i Valdemarsviks kommun, Valdemarsviksportalen. Tjänsten är en webbportal, en digital mötesplats och informationskanal, Valdemarsviksportalen, genom vilken användare kan kommunicera och sprida information om sin verksamhet. Portalen omfattar bloggar, videobloggar (Vloggar), radiopoddar, bilder och information.

Vi bjuder in företag och föreningar, unga och äldre, svenskfödda och nyanlända m.fl. till att medverka till att fylla portalen med intressant och läsvärt innehåll med blogginlägg, text och videobloggar (vloggar), poddsändningar, fotoalbum, evenemangstips, artiklar m.m.

Valdemarsviksportalen är en helt ny tjänst som inte funnits tidigare och kommer att innehålla olika ämnesområden, t.ex. nyheter och information från föreningar, idrott och kultur. Ungdomar, nyanlända, pensionärsföreningar m.fl. kan även få en kanal via denna portal. Innehållet ska skapas av intressenterna själva.

För att lära sig att blogga, vlogga, podda och fotografera för att sedan publicera på̊ portalen så kommer vi genomföra utbildning i form av studiecirklar. Vi tror att studiecirklarna kommer att vara en viktig och bärande del i projektarbetet och skapandet av intressanta inlägg på Valdemarsviksportalen.

Studiecirklarna, som sker i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan, kommer att ledas av oss själva men vid några av träffarna anlitas externa föreläsare som är kunniga inom resp. område.  Dessa studiecirklar skulle ha dragit igång under våren 2020 men på grund av situationen med Coronaviruset är dessa lagda på is tillfälligt.

Projektet delfinansieras av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Leader Kustlandet.UTGIVNINGSBEVIS FÖR DATABAS

Myndigheten för press, radio och tv utfärdar enligt 1 kap. 5 § yttrandefrihets- grundlagen utgivningsbevis för följande databas med nedan angivna förutsättningar.

Utgivningsbevis nr: 2020-061

Databasens namn: valdemarsviksportalen.se

Tillhandahålls av: Vi Kan Media Sverige AB (f.d. Turistcenter i Valdemarsvik AB) 556274-4630

Giltighetstid: 2020-05-11–2030-05-10

Teknisk beskrivning:  Databasen tillhandahålls på särskild begäran direkt genom överföring via webbsidor.

Databasen hålls tillgänglig för allmänheten via internet.

Innehållet i databasen kan ändras endast av den som driver verksamheten.

Överföringarna från databasen utgår från Sverige.

Utgivare: Thomas Ekh