Valdemarsviksportalen.se är en hemsidesportal som vill visa upp det breda och aktiva föreningslivet i Valdemarsviks kommun.

Valdemarsviksportalen ägs av Vi Kan Media Sverige AB (f.d. Turistcenter i Valdemarsvik AB). Sidan och dess innehåll är politiskt neutralt och bolaget beslutar över sidan inriktning.

Alla ideella föreningar är välkomna att delta på portalen genom att informera om sina verksamheter, aktiviteter och evenemang, allt för att locka flera aktiva, flera ledare, flera besökare m.m. som i slutändan ska få flera invånare att flytta till kommunen men även få behålla våra nuvarande invånare. Detta är helt kostnadsfritt för föreningen.

Deltagande föreningar, som godkänner sidans villkor och regler, får tillgång till inloggning som skribent. (Flera inloggningar vid behov och efter överenskommelse.) Föreningens skribent(er) lägger sedan in artiklar, bilder, videofilmer o.d. på för dem anvisade platser.

Valdemarsviksportalen är ett skyltfönster för föreningen, dess verksamhet och medlemmar, så språket och tonen ska vara trevlig och inte strida mot vare sig lagstadgade eller moraliska regler för tryckta eller sociala medier.

För att andan på Valdemarsviksportalen ska hållas trevlig och ha en god ton gäller följande:

 • ej sexistiska, rasistiska eller mobbande inslag
 • ej svordomar och dåligt språk eller nedlåtande uttryck
 • ej politiska budskap
 • ej personangrepp
 • ej agitation eller inslag av debattartikel
 • ej inslag som bryter mot lagar och regler eller etiska regler
 • ej använda bilder, videofilmer, hemsideslänkar som inte föreningen/skribenten har tillstånd att använda
 • ej ändra eller lägga till i andras inlägg på portalen
 • ej lägga ut inlägg i annans namn

Vi Kan Media Sverige AB:

 • avsäger sig helt ansvar för inlägg som bryter mot ovanstående punkter
 • har ensamt rättigheten att ge förening/skribent en varning vid eventuellt överträdelse, tillfällig avstängning vid upprepade överträdelser eller total avstängning/borttagning

Valdemarsvik 2020-01-01